AGIR Cluj

Despre AGIR Constanţa

Când a fost înfiinţată?

Sucursala AGIR Constanţa, s-a înfiinţat pe data de 31.10.1997 și a fost validată prin Decizia nr 949/17.11 AGIR. A avut 42 de membrii fondatori printre care îi amintim pe: Nicolae Fildan (Bursa Maritimă și de Mărfuri Constanța), Virgil Breabăn (Universitatea Ovidius Constanța); Tanase Susanu (Academia Navală Mircea cel Batrân), Dumitru Guița (Petromidia), Aurel Daraban (Șantierul Naval Constanța), Dezideriu Dudas (ODAS Constanta), Garabet Kumbetlian (Universitatea Maritimă Constanța), Valentin Inceu (Academia Navală Mircea cel Batrân), Ioan Lungu (Universitatea Ovidius Constanța) și alții.

Obiective generale


 • Să anticipeze și să raspundă efectiv necesităților inginerilor, oferindu-le facilități pentru a obtine un avantaj competitiv;
 • Să promoveze o cultură industrială care sa valorifice talentele existente;
 • Să încurajeze satisfacția vocatională a inginerilor, să le recunoască și să le onoreze contribuția la succesul instituțiilor în care activeaza;
 • Să creeze o bază pentru îmbunătățirea continuă a activităților ingineresti caracterizată prin excelenta profesională, prin perfecționare, prin respect pentru valorile umane și sociale și prin disponibilitate pentru consultare și comunicare;
 • Să scoată în relief cultura inginereasca prin cercetare, dezvoltare, proiectare, inovare, producție si comercializare, utilizând cat mai eficient resursele umane și financiare;
 • Să contribuie la dezvoltarea culturii industriale, prin reliefarea întreprinderilor productive și inovative, care pot să determine o dezvoltare economică durabilă și creșterea stabilității sociale și a protecției mediului înconjurător;
 • Să acționeze pentru exercitarea profesiei de inginer cu respectarea principiilor deontologice specifice.

 • Pentru alte detalii, vă invităm să vizitați blog-ul AGIR Constanța – www.agir-constanta.ro

  Avantajele de a fi membru AGIR

  Participă la acţiunile organizate in cadrul A.G.I.R., care se înscriu în obiectul său de activitate;
  Sunt sprijiniţi în exercitarea, in bune condiţii, a profesiei lor;
  Participă la activitaţile de educaţie continuă;
  Sunt informaţi asupra activitaţii A.G.I.R.;

  Fac parte din colective de studii, expertize, consulting sau să execute alte lucrări ingineresti potrivit competenţei si capacitaţii profesionale;
  Beneficiază de publicaţiile asociaţiei în condiţii avantajoase şi publica în acestea articole, studii etc.;
  Poate menţiona in documentele oficiale si personale calitatea de membru, membru asociat, sau membru de onoare;
  Poate fi ales şi are dreptul sa aleagă în organele de conducere ale asociaţiei.